solarmont

Fotovoltaické řešení pro rodinné domy

Rodinné

1) Fotovoltaický ohřev vody

A) Schéma FV ohřevu vody s ohřívačem se dvěma topnými spirálami ( AC a DC)

Ohřívače vody ACDC je možné použít samostatně, nebo jako předehřev vody před plynový kotel, elektrický kotel či tepelné čerpadlo. Tyto ohřívače pracují na principu dvou samostatných elektrických okruhů. První je napojen na elektrickou energii ze sítě (AC 230V) a druhý je napojen na ekologicky čistou elektrickou energii z fotovoltaických panelů. Oba okruhy mohou pracovat současně, nebo každý samostatně.

Připojení na zdroj elektrické energie ze sítě garantuje ohřev vody např. během dlouhodobě nepříznivého počasí. Pomocí termostatu se nastaví požadovaná teplota vody (např. 45 °C). Při dosažení přednastavené teploty 45 °C se automaticky vypíná přívod elektrické energie ze sítě (AC 230V) a v ohřívači vody se dále ohřívá voda ekologicky čistou elektrickou energií z fotovoltaických panelů (ohřev až na max. teplotu 75 °C).

Možnost DOTACE NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM až
49 000 Kč

B) ohřev vody s MPPT regulátorem DC

Bojler nebo akumulační nádrž je připojena přes MPPT regulátor pouze k DC fotovoltaickým panelům. Toto řešení lze použít prakticky s libovolným bojlerem nebo zásobníkem s integrovanou topnou elektrickou spirálou. Energie generovaná panely je přeměňována na ohřev vody s maximální účinností díky MPPT regulátoru. Ohřev vody je v případě výpadku sítě na ní nezávislý; bojler je po tuto dobu nahříván el. energií z fotovoltaických panelů.

Vhodné jako předehřev vody před plynový kotel, elektrický kotel nebo tepelné čerpadlo

Možnost DOTACE NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM až
49 000 Kč

C) ohřev vody s MPPT regulátorem DC+AC

V tomto řešení je bojler nebo akumulační nádrž připojena k AC síti a DC solárnímu panelu přes ACDC MPPT regulátor. Bojler nebo akumulační nádrž je potom možné použít jako samostatný elektrický ohřívač vody, nebo jako předehřev vody před plynový kotel, elektrický kotel či tepelné čerpadlo. ACDC MPPT regulátor lze použít prakticky s libovolným bojlerem nebo zásobníkem s integrovanou topnou elektrickou spirálou. Preferovaný je ohřev vody pomocí elektrické energie vyrobené z fotovoltaických panelů. V případě potřeby lze na ohřev využít elektrickou energii z AC strany (časově programovatelné, spolupráce s HDO apod.)

Možnost DOTACE NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM až
49 000 Kč

2) Fotovoltaické elektrárny

A) Základní varianta zapojení fotovoltaické elektrárny

Nejjednodušší zapojení fotovoltaické elektrárny se síťovým střídačem. Elektrická energie vyrobená z fotovoltaických panelů je prioritně spotřebována elektrickými spotřebiči v objektu, zbytek vyrobené elektrické energie je posílán formou přebytků do distribuční sítě.

Vhodné řešení pro prodej přebytků za spotové ceny nebo pro využití „virtuální baterie“ (například tarif „pro soláry“ od ČEZ prodej) nebo pro využití sdílené energie.

Možnost DOTACE NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM až
220 000 Kč

Za první 2 instalované kWp bez hybridního měniče – 40.000,- Kč, za každou další kWp – 10.000,- Kč. Pro zvýhodněné kraje + 10 %

B) Základní varianta zapojení s ukládáním přebytku do teplé vody

Prakticky totožné řešení jako ad 2)A) s rozšířením o ukládání přebytků vyrobené elektrické energie do ohřevu vody. Elektrická energie vyrobená z fotovoltaických panelů je prioritně spotřebována elektrickými spotřebiči v objektu, zbytek vyrobené elektrické energie je posílán pomocí řídícího modulu (watrouter, AZ router apod.) do elektrické spirály v bojleru nebo zásobníku. Další přebytečná vyrobená elektrická energie je posílána formou přebytků do distribuční sítě.

Možnost DOTACE NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM až
220 000 Kč

Za první 2 instalované kWp bez hybridního měniče – 40.000,- Kč, za každou další kWp – 10.000,- Kč. Pro zvýhodněné kraje + 10 %

C) Hybridní fotovoltaický systém s bateriemi

Zapojení fotovoltaické elektrárny s nejefektivnějším využitím vyrobené elektrické energie. Elektrická energie vyrobená z fotovoltaických panelů je prioritně spotřebována elektrickými spotřebiči v objektu, zbytek nevyužité vyrobené energie nabíjí baterie, které zpětně dodávají energii v době vyšší spotřeby, než je momentální výroba fotovoltaických panelů, a v noci, kdy elektrárna nevyrábí nic.

U hybridních elektráren také vznikají nespotřebované přebytky (hlavně v letních měsících), které je možné prodat nebo sdílet.

Hybridní elektrárnu je možné doplnit o ukládání přebytků do ohřevu vody.

Možnost DOTACE NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM až
220 000 Kč

(Za první 2 instalované kWp s hybridním měničem  – 60.000,- Kč, za každou další kWp – 10.000,- Kč,za každou instalovanou kWh baterií 10.000,- Kč. Pro zvýhodněné kraje + 10%) Maximálně 225.000,- Kč

Neváhejte nás kontaktovat!