Řešení pro bytové domy

Předehřev vody v bytových a panelových domech

APLIKACE FOTOVOLTAICKÉHO OHŘEVU VODY V BYTOVÝCH A PANELOVÝCH DOMECH Fotovoltaický ohřev vody je možné realizovat v případě souhlasu dodavatele centrálního zdroje tepla formou předehřevu studené vody. Na vstup studené vody do výměníkové stanice se vřadí zásobník vody s fotovoltaickým ohřevem vody, který studenou vodu předehřívá. V případě ohřevu vody fotovoltaikou na teplotu TV v domě protéká teplá voda přes výměníkovou stanici, která žádnou další energii na ohřev vody nedodává.

Ohřev plynovým kotlem, tepelným čerpadlem, kotlem na tuhá paliva a pod.

APLIKACE FOTOVOLTAICKÉHO OHŘEVU VODY V BYTOVÝCH A PANELOVÝCH DOMECH Fotovoltaický ohřev vody v bytových domech, které mají vlastní zdroj tepla, se aplikuje systém dvou nádrží. V první se společně vyrábí TV pomocí kotle v kombinaci s fotovoltaikou. Ve druhé nádrži se uskladňuje přebytek elektřiny z fotovoltaiky ve formě předehřevu vody, která proudí do první nádrže a tím zabezpečuje předehřev vody.

Dohřev vody pomocí fotovoltaiky

APLIKACE FOTOVOLTAICKÉHO OHŘEVU VODY V BYTOVÝCH A PANELOVÝCH DOMECH V případě, že není možné použít aplikaci A nebo B (není k dispozici souhlas dodavatele tepla), je možné připojit nádrž s fotovoltaickým ohřevem na vratnou větev cirkulace. V takovém případě se majitelé bytů napojují na technologickou část ohřevu teplé vody, která je v jejich vlastnictví, a nepotřebují souhlas dodavatele tepla. V okruhu cirkulace se teplá voda přirozeně ochlazuje a tímto fotovoltaickým ohřevem se vychlazená voda v cirkulaci dohřeje až na původní teplotu. Cirkulace tak neodebere žádnou, nebo jen malou část energie z výměníkové stanice, čímž vzniká úspora při odběru tepla z centrálního zdroje.

Dohřev vody z centrálního zdroje tepla

APLIKACE FOTOVOLTAICKÉHO OHŘEVU VODY V BYTOVÝCH A PANELOVÝCH DOMECH V případě, že teplá voda je zabezpečována centrální dodávkou teplé vody ze vzdáleného zdroje, je možné použít fotovoltaický ohřev vody pomocí nádrže, která je umístěná na výstupu teplé vody z objektu. Podmínkou je, aby bylo zabezpečené měření na vstupu a výstupu teplé vody z domu. Tím, že se dohřevem kompenzuje tepelná ztráta v potrubí domu, vzniká menší rozdíl mezi měřením na vstupu a výstupu teplé vody, a je tak zabezpečena finanční úspora za odebrané množství teplé vody.