Stacionární ohřívače nad 300l

Stacionární ohřívače vody

300 L – 2000 L

Stacionární nádrže, které na ohřev vody používají ekologicky vyrobenou elektřinu z fotovoltaických panelů jsou určeny pro:

Vyrobená elektřina (DC) z fotovoltaických panelů je přímo napojena na topné spirály v zásobníku vody a proto je účinnost ohřevu velmi dobrá. Přímý ohřev je zabezpečen pomocí patentovaného zařízení Logitex LX DC SET.

LX DC SET 1-4 kW, LX DC SET 1-6 kW

LX DC SET se skládá:

A = TPK 210 – 12 /LX DC B = LX DC BOX 1-4 kW (1-6 kW) C = sada AC a DC kabelů

Průměr příruby (TPK 210 – 12/LX DC) pro vložení do nádrže má velikost 210 mm.
LX DC SET je vybaven funkcí přednostního přesměrování DC. Pomocí bezpotencionálního připojení (12V AC) dokáže přesměrovat vyráběnou elektřinu z fotovoltaických panelů do dalšího zařazení. Pokud například začne pracovat tepelné čerpadlo, automaticky se výroba elektřiny z panelů přesměruje z ohřevu vody do měniče, který je připojen do sítě spolu s tepelným čerpadlem. Měnič začne vyrábět elektřinu pro pohon tepelného čerpadla. A pokud je výška výroby elektřiny stejná jako je spotřeba tepelného čerpadla, tepelné čerpadlo pracuje bez spotřeby elektřiny z distribuční sítě. Po ukončení práce tepelného čerpadla se okamžitě systém LX DC SET přesměruje na ohřev vody v nádrži . Tento proces probíhá několikrát denně a v případě, že tepelné čerpadlo v létě chladí, pracuje celoročně. Nejenže dochází k významné úspoře financí, neboť ze sítě se čerpá v době výroby z fotovoltaických panelů jen minimálně, ale dochází k významnému prodloužení životnosti tepelného čerpadla, protože fotovoltaika ohřívá vodu v nádrži tepelného čerpadla a tepelné čerpadlo nepracuje. Namísto tepelného čerpadla je možné připojit elektrokotel. K zařízení Logitex je možné připojit klimatizaci a pod.

 

Přednostní přesměrování výroby elektřiny z fotovoltaických panelů systémem Logitex z ohřevu vody pro výrobu elektřiny pro elektrická zařízení znamená pro distribuční sítě řešení plošného problému zapínání tepelných čerpadel, elektrokotlů a klimatizací. V případě poklesu nebo zvýšení venkovní teploty na velkém území země, dochází k jejich zapínání prakticky ve stejnou dobu. Hrozí okamžité přetížení sítě s následným kolapsem sítě. Systém Logitex výrazným způsobem snižuje v průběhu dne okamžitou zátěž distribuční sítě a přitom prakticky celá výroba z fotovoltaického zdroje je využita v domě pro ohřev vody a pro pohon energetických zařízení s minimálním nebo žádným průnikem vyrobené elektřiny do distribuční sítě.

ON/OFF GRID

LXDC BOX 0,5-2 kW DC (od r. 2015), LXDC BOX 1-4 kW DC a LXDC BOX 1-6 kW DC, jsou vybaveny funkcí ON/OFF GRID, pomocí které se dá regulovat výroba AC proudu pomocí měniče DC/AC. Při zapnuté funkci ON měnič pracuje a dodává elektřinu do vnitřní sítě i v případě, že zásobník vody Logitex je vypnutý a i spotřebič elektřiny (elektrický kotel, tepelné čerpadlo, klimatizace apod.), který je připojen bezpotencionálním kontaktem s LXDC BOX, je vypnutý. Při zapnuté funkci OFF, měnič pracuje pouze v případě, že připojený spotřebič přes bezpotencionální kontakt pracuje a spotřebovává elektřinu, kterou pokrývá v plném rozsahu výroba elektřiny z fotovoltaických panelů přes měnič DC/AC. Pokud ji nepokrývá a výkon fotovoltaických panelů je nižší než aktuální spotřeba připojeného spotřebiče, rozdíl energie si spotřebič odebere ze sítě. Měnič DC/AC po vypnutí připojeného spotřebiče a vypnutém zásobníku vody Logitex nedodává elektřinu do vnitřní sítě a proto nedochází k průniku vyrobené elektřiny do distribuční sítě.

Typy stacionárních nádrží

viz.   www.logitex.cz