Návratnost

Jak fotovoltaická elektrárna vydělává

  • Vyrobenou elektřinu můžete sami spotřebovat a nemusíte ji tedy nakupovat ze sítě
  • Přebytky elektřiny můžete vždy prodat do sítě za tržní cenu

Co když nesvítí slunce?

I když nejvyššího výkonu dosahují fotovoltaické elektrárny za jasných slunečných dnů, jsou schopné provozu i při zatažené obloze, i když množství vyrobené energie samozřejmě klesá. V noci elektrárna nevyrábí elektřinu žádnou. Pak ji můžete buďto nakupovat běžným způsobem ze sítě (to je nejobvyklejší způsob), nebo ukládat přes den do akumulátorů (jejich nevýhodou je vysoká pořizovací cena a nízká životnost).

Výnosnost a návratnost investic

Celoplošné dotace nejsou vypsány, což znamená, že pro výpočet návratnosti jsme odkázáni na tyto faktory:

  • pořizovací cena za kWp
  • produkce energie na kWp

 

Pořizovací cena za kWp

Částka, kterou za FV systém zaplatíte, není vždy přímoúměrná instalovanému výkonu. Je nutné počítat s tím, že větší instalovaný výkon bude v přepočtu na 1kWp levnější než nižší instalovaný výkon. A to už jen proto, že výkonnější střídač je v přepočtu na 1kWp připojených panelů levnější, práce je levnější ap.

Do celkové návratnosti a pořizovací ceny se rovněž promítá možnost financování úvěrem, obzvláště zajímavá je možnost financování instalací na rodinných domech prostřednictvím stavebního spoření – účelem je přece zvýšení kvality bydlení tím, že se stanete energeticky nezávislejšími.

Produkce energie na kWp

Záleží na účinnosti panelu, jeho orientaci k jihu a na sklonu vzhledem k vodorovné rovině. Průměrný roční zisk z 1kWp instalovaného výkonu činí 935 kWh(empirická data ČHMÚ).Roční výtěžnost může kolísat o +/- 10%. Aktuální výtěžnost je vždy závislá na roční době a počasí. Především panely z krystalicky čistého křemíku – monokrystalu, jsou na počasí více závislé než panely s fotočlánky z polykrystalické mřížky. Monokrystaly tento neduh ale dohání vyšší účinností při přímém ozáření.

 

 

 

Návratnost investice

Spočítání návratnosti vaší investice do fotovoltaické elektrárny je součástí naší předběžné kalkulace. Závisí na velkém množství faktorů – typu a množství solárních panelů, sklonu a orientaci střechy (pozemku), zeměpisné poloze, nutných stavebních úpravách, atp.

Obvyklá návratnost FVE v našich zeměpisných šířkách je 8 -12 let, přičemž životnost elektrárny dosahuje až 30 let. Není tedy pravdou, že investice do FVE jsou vyhozené peníze.

Chcete-li mít představu, jak dlouhá bude návratnost investice ve vašem případě, kontaktujte nás a my vám poskytneme nezávaznou ekonomickou kalkulaci zdarma.

Poptávka