Fotovoltaický ohřev vody

Fotovoltaický ohřev vody

Fotovoltaický ohřev vody vám umožní výrazně šetřit vaše peníze.

V současnosti na trhu klesá cena fotovoltaických panelů. V důsledku toho a také dalších okolností se stává ohřev vody fotovoltaikou efektivnějším než v minulosti nebo při využití klasických solárních kolektorů, a to i přes to, že ohřev vody touto cestou není dotován.

 Výhody fotovoltaického ohřevu vody:

  • výrazně jednodušší montáž (dráty jsou tenčí a ohebnější než trubky)
  • bez velkých prostupů a nutnosti izolací
  • minimální poruchovost systému (nehrozí ztráty tlaku, porucha čerpadla apod.)
  • nikdy nemusíte doplňovat ani vyměňovat nemrznoucí směs
  • v zimě se účinnost zvyšuje, na rozdíl od solárních termických systémů
  • nižší měrná zátěž střechy
  • panely mohou být umístěny i dost daleko od bojleru/zásobníku
  • prakticky nulové tepelné ztráty při přenosu vyrobené energie z panelů do zásobníku

Varianty fotovoltaického ohřevu vody:

1) Ohřev vody pomocí klasické fotovoltaické elektrárny

Řešení spočívá ve výstavbě fotovoltaické elektrárny zapojené do rozvodné sítě objektu. Popis systému naleznete na stránce fotovoltaické elektrárny na našich stránkách. Elektrárna bude navržena tak, aby zohledila požadavky na teplou vodu a provoz dalších spotřebičů ve Vaší domácnosti. Dále bude doplněna o systém řízení spotřeby tzv. Wattrouter, abychom zajistili 100% využití vyráběné energie. Výstavba fotovoltaické elektrárny má několik výhod:

a) Nejširší variabilita využití el. energie. Vyráběnou elektřinu využijete nejen k ohřevu vody, ale i pro provoz dalších spotřebičů ( pračka, myčka, el. sporák apod…..)

b) Systém lze dopojit v kterémkoli místě s el. přípojkou AC. Není nutné vést kabeláž až k bojleru, což představuje nižší instalační nároky a s tím spojené případné komplikace.

2) Ohřev vody pomocí speciálního bojleru   

Řešení spočívá v instalaci fotovoltaických panelů a speciálního bojleru               z DZ Dražice. Více na stránce fotovoltaické ohřívače.

 3) Ohřev vody pomocí speciálního měniče

Lze použít prakticky s libovolným bojlerem, není nutná výměna nebo instalace druhého topného tělesa. Energie generována panely je přeměňována na ohřev vody s maximální účinností díky MPP měniči. . Pokud dojde k výpadku v síti, bojler je po tuto dobu nahříván el. energií z fotovoltaických panelů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poptávka