Fotovoltaické ohřívače vody

LX ACDC / M + K (KW) ohřívače vody zásobníkové pro kombinovaný ohřev vody pomocí AC a DC proudu pro svislou montáž

Ohřívače vody LX ACDC / M + K (KW) představují nové technické řešení ohřevu vody při využití ekologicky čistých zdrojů energie. Pro ohřev vody se využívá energie slunce, která pomocí fotovoltaických článků vyrábí stejnosměrný elektrický proud, který ohřívá vodu v zásobníku. Originálním řešením je napojení na fotovoltaické panely, při kterém nevznikají žádné ztráty elektrické energie a proto zařízení pracuje velmi efektivně, přičemž je zajištěna tepelná ochrana a bezpečná regulace celého systému.

Jednoduchost a variabilita umístění fotovoltaických panelů, jejich bezúdržbový provoz a velmi jednoduché propojení se zásobníkem vody pomocí tenkého elektrického kabelu dává prakticky neomezené možnosti využití zařízení v rodinných a panelových domech, tak v průmyslových objektech.

Z celospolečenského hlediska se jedná o výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Využití fotovoltaických panelů na ohřev vody je ekologická výroba elektrické energie, kterou si v plném rozsahu spotřebovává přímo výrobce. Nejsou potřeba žádné povolení  k připojení a nemusí se nakupovat další přídavná zařízení. Je to zatím nejefektivnější a bezztrátové využití zelené elektřiny z fotovoltaických panelů.

 

Možnosti ohřevu

Intenzitu slunečního světla ovlivňuje počasí a roční období, proto je slunce v pozemských podmínkách nestálý zdroj energie. Hybridní ohřívače dokáží ohřívat vodu slunečním zářením nebo kombinací slunce a stálých zdrojů energie (plyn, elektřina ze sítě). Hybridní ohřívače vody LX ACDC / M + K jsou určeny pro předehřev a ohřev vody.

Předohřev vody

Pro předohřev vody se ohřívače vody zapojují před plynový nebo elektrický kotel se zásobníkem nebo průtokovým ohřevem vody, nebo tepelným čerpadlem na zdroj studené vody (Obr. 1).

 

 

 

 

Teplá voda předehřátá pomocí fotovoltaických panelů proudí přímo do zásobníku, výměníku v plynovém nebo elektrickém kotli a pokud je dostatečně teplá, nedojde k odběru plynu nebo elektřiny, čímž dochází ke značné úspoře energii. V případě, že voda není dostatečně ohřátá energií z fotovoltaických panelů, dojde k dohřátí vody v kotli. Na samotný ohřev vody se spotřebuje výrazně menší množství energie než při ohřevu studené vody. Takové zapojení ohřívačů vody LX ACDC / M + K garantuje teplou vodu iv případě dlouhodobě nepříznivého počasí a zároveň šetří značné finanční prostředky za úsporu energií. Při použití ohřívačů vody na předehřev vody pro tepelné čerpadlo proudí do zásobníku tepelného čerpadla místo studené vody voda předehřátá až na maximální teplotní limit tepelného čerpadla. Při takovém zapojení dochází k prodloužení životnosti tepelného čerpadla až o 30%. Zapojení ohřívače vody LX ACDC / M + K před plynový kotel umožňuje ohřívat vodu iv případě, že dojde k poruše nebo omezení dodávky plynu. V takovém případě se voda ohřívá pomocí slunce nebo pokud je nepříznivé počasí, je možné aktivovat druhou rezervní spirálu v ohřívači vody, která se zapíná pomocí druhého termostatu. Rezervní spirála je napojena na elektrickou energii ze sítě (AC 230V). Její aktivací se ohřívače vody LX ACDC /M + K stávají klasickými elektrickými ohřívači vody a společně s elektrickým zdrojem z fotovoltaických panelů plnohodnotně ohřívají vodu i bez dodávky
plynu.

Ohřev vody

Ohřívače vody LX ACDC / M + K je možné použít jako samostatné elektrické ohřívače vody. Pracují na principu dvou samostatných elektrických okruhů (Obr. 2). První je napojen na elektrickou energii ze sítě (AC 230V) a druhý je napojen na ekologicky čistou elektrickou energii z fotovoltaických panelů. Oba okruhy mohou pracovat současně nebo každý samostatně.

Připojení na zdroj elektrické energie ze sítě garantuje ohřev vody během dlouhodobě nepříznivého počasí. Pomocí termostatu se nastaví požadovaná teplota vody (např. 45 ° C). Při dosažení přednastavené teploty 45 ° C se automaticky vypíná přívod elektrické energie ze sítě (AC 230V) av ohřívači vody se dále ohřívá voda ekologicky čistou elektrickou energií z fotovoltaických panelů (ohřev až na max.. Teplotu 75 ° C).

 

 

 

 

 

Při takovém novém způsobu ohřevu vody dochází k významné úspoře elektrické energie čerpané ze sítě s průvodním významným šetřením finančních prostředků. Ohřívače vody LX ACDC / M + K (KW) se dají využít i pro připojení nočního proudu (dvoutarifní). V takové variantě v noci ohřívá vodu zdroj levného nočního proudu a přes den ekologicky vyrobený proud z fotovoltaických panelů. Hybridní ohřívače pro připojení na HDO se vyrábějí pouze na objednávku!

Hybridní ohřívače vody LX ACDC/M+KW

Modelová řada M+KW se vyrábí jen v 200 l provedení, má dvě 100 litrové teplotní sekce. – připojení na plynové nebo elektrické kotle jako zásobník teplé vody Je určený pro: – podlahové topení pasivních a nízkoenergetických domů jako ekologický elektrický kotel Model M+KW je pro výrobu teplé vody rozdělený na dvě části (Obr. 8):

obr.8

 

 

 

 

 

 

Voda ve spodní části (B) se předehřívá nebo ohřívá před vstupem do horní části (A) zásobníku na teplotu vody, která je ve vrchní části (A) ohřátá pomocí plynového nebo elektrického kotle. Když se teploty vyrovnají, fotovoltaický zdroj ohřívá celý 200 l zásobník (A+B) až na maximální teplotu 75 °C (Obr. 8). Ohřev vody modelem M+KW znamená velmi efektivní využití ekologicky vyrobené elektřiny ze slunce, čímž dochází k výrazné úspoře plynu nebo elektřiny a výrazně se prodlužuje životnost plynových nebo elektrických kotlů. Model M+KW se dá využít i jako ekologický kotel pro podlahové topení (kapalné) pasivních a nízkoenergetických domů. Je však třeba na vrchní část zásobníku nainstalovat odvzdušňovací ventil. Po ukončení topné sezóny se ekologicky vyrobená elektřina z fotovoltaických panelů může automaticky přesměrovat z LX ADCD/M+KW do měniče na výrobu AC proudu pro použití v domácnosti nebo přímo pro ohřev teplé vody pomocí dalšího hybridního ohřívače LX ACD/M+K. Dá se přesměrovat také k nabíjení baterie.

 

Typy ohřívačů vody LX ACDC/M+K (KW)

Typ ohřívače Proud pro ohřev Tepelné ztráty kwh/24h Objem (l) Hmotnost (kg) Výška x Průměr (mm) Výkonová řada Výkon AC spirály kW
LX ACDC/M+K 100 AC+DC 0,88 100 46/62 961 x 524 A, B, C 2
LX ACDC/M+K 125 AC+DC 1,09 125 52/68 1 126 x 524 A, B, C 2
LX ACDC/M+K 160 AC+DC 1,39 160 62/78 1 315 x 524 A, B, C 2
LX ACDC/M+K 200 AC+DC 1,40 200 80/96 1 375 x 584 A, B, C 2
LX ACDC/M+K KW 200 AC+DC 1,40 200 80/96 1 375 x 584 A, B, C 2

Vsechny typy ohřívačů vody LX ACDC/M+K a M+KW mají zabudovanou univerzální spirálu pro jednosměrný proud z panelů. Na univerziální spirálu je možno připojit fotovoltaický zdroj 1,0 kW (120 V DC), nebo 1,5 kW (180 V DC), nebo 2,0 kW (240 V DC).

Typy ohřívačů vody LX ACDC/M

 

Typ ohřívače Proud pro ohřev Tepelné ztráty kwh/24h Objem (l) Hmotnost (kg) Výška x Průměr (mm) Výkonová řada Výkon AC spirály kW
LX ACDC 80 AC+DC 0,71 80 38 811 x 524 A, B, C 2
LX ACDC 100 AC+DC 0,88 100 44 956 x 524 A, B, C 2
LX ACDC 125 AC+DC 1,09 125 50 1 121 x 524 A, B, C 2
LX ACDC 160 AC+DC 1,39 150 60 1 310 x 584 A, B, C 2
LX ACDC 200 AC+DC 1,40 200 78 1 375 x 584 A, B, C 2

Výkonová řada: A = 1,0 kW B = 1,5 kW C = 2,0 kW, Elektrické krytí: IP 45